Niezależna kontrola systemów pobierania opłat za przejazd

Operatorzy systemów pobierania opłat za przejazd i urzędy muszą wiedzieć, czy system pobierania opłat rzeczywiście działa prawidłowo. Ile samochodów dziennie korzysta z danego odcinka? Ile z nich jest rejestrowanych przez system pobierania opłat za przejazd? Jak duży jest procent niekompletnych transakcji płatności za przejazd?

TOLLCHECKER AUDIT firmy VITRONIC to elastyczne rozwiązanie umożliwiające udzielenie odpowiedzi na te pytania oraz przeprowadzenie niezależnego audytu wydajności istniejącego systemu pobierania opłat za przejazd. TOLLCHECKER AUDIT dostarcza kluczowych wskaźników efektywności. Mierzy wskaźnik rejestracji, liczbę prawidłowych klasyfikacji lub udział niepoprawnych księgowań systemu pobierania opłat za przejazd. Dane te można następnie porównać z ustalonymi w umowie lub prognozowanymi wartościami.

Operatorzy systemów pobierania opłat za przejazd otrzymują tym samym wiarygodne informacje o dokładności i wydajności systemu. Umożliwia to sprawdzenie, czy przestrzegane są umowy zawarte z operatorami oraz ewentualną zmianę wynagrodzenia.

Przegląd

  • Niezależny pomiar wydajności istniejących systemów pobierania opłat za przejazd
  • Brak przerywania pracy uruchomionego systemu pobierania opłat za przejazd
  • Zastosowanie stacjonarne i mobilne
  • Ewaluacja zaplanowanych projektów dotyczących pobierania opłat za przejazd

Pomiar wydajności podczas pracy systemu pobierania opłat za przejazd

System TOLLCHECKER AUDIT został opracowany specjalnie do kontrolowania systemów pobierania opłat za przejazd podczas ich pracy. Składa się z łatwych w obsłudze podzespołów, które mogą być używane zarówno w trybie stacjonarnym, jak i mobilnym. Elastyczna obudowa umożliwia szybki montaż i demontaż. Dzięki temu można sprawdzić poszczególne płatne odcinki dróg jeden za drugim przy użyciu tych samych elementów. Alternatywnie można używać systemu TOLLCHECKER również mobilnie, na przykład na przyczepie. W obu przypadkach czynności związane z audytem nie utrudniają ani ruchu, ani pracy systemu pobierania opłat za przejazd.

Ewaluacja zaplanowanych projektów dotyczących pobierania opłat za przejazd

TOLLCHECKER AUDIT pozwala na ewaluację również tych systemów pobierania opłat za przejazd, które nie zostały jeszcze zainstalowane. Wystarczy niewielka inwestycja, aby mobilne systemy TOLLCHECKER AUDIT dostarczyły niezawodnych informacji o natężeniu ruchu i klasach pojazdów na określonych odcinkach trasy. W oparciu o te dane operatorzy mogą odpowiednio zaplanować budowaną infrastrukturę, a inwestorzy – zaplanować dane empiryczne dotyczące dotyczące przewidywanych przychodów.

Osoba do kontaktu

Łukasz Majchrzak

Area Sales Manager (Technika ruchu drogowego)

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach i usługach?

lub skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem:
+48 694 707 825


Oddziały dystrybucyjne na całym świecie


 
  • Elastyczne zastosowanie
  • Szybka instalacja i uruchomienie
  • Możliwość konfiguracji dla wszystkich systemów poboru opłat za przejazd
  • Łatwa integracja systemu
  • Bogate funkcje zarządzania systemem i oprogramowania do analizy

 
 
 

Dostępne tylko w języku angielskim:


 
 
 

 
 


socialsharing