POLISCAN SECO – łatwe obliczenie średniej prędkości

System POLISCAN SECO firmy VITRONIC oblicza średnią prędkość jazdy na odcinku o dowolnej długości. W celu wykonania kontroli odcinkowej system rejestruje wszystkie pojazdy wjeżdżające na dany odcinek, jak i pojazdy opuszczające ten odcinek. Identyfikacja jest przeprowadzana w obu punktach przy użyciu funkcji automatycznego odczytu numerów rejestracyjnych (ANPR), sterowanej za pomocą technologii LIDAR. Ta sprawdzona w praktyce technologia laserowa wyróżnia się najwyższym współczynnikiem detekcji – także w przypadku pojazdów jadących obok siebie lub jeden za drugim. Ustalanie położenia pojazdu za pomocą technologii LIDAR umożliwia ponadto dokładne określenie wjazdu na dany odcinek i jego opuszczenia.

Na podstawie zmierzonego czasu jazdy i odległości między obydwoma punktami POLISCAN SECO niezawodnie oblicza średnią prędkość (od punktu do punktu). Synchronizacja między poszczególnymi punktami kontroli danego odcinka jest przeprowadzana za pomocą GPS. System obsługuje również inne metody synchronizacji czasu. Jeśli zmierzona prędkość przekracza dopuszczalną wartość, POLISCAN SECO przesyła pełny rekord danych do centralnego systemu przetwarzania wykroczeń.

Elastyczne zastosowanie

Tak jak wszystkie systemy oparte na platformie do identyfikacji pojazdów firmy VITRONIC, system POLISCAN SECO można skonfigurować odpowiednio do potrzeb danego zastosowania. Dokumentacja przekroczenia dozwolonej prędkości może się opierać jedynie na numerze rejestracyjnym, zdjęciu kierowcy, a nawet filmie. Modułowa budowa umożliwia identyfikację pojazdów na podstawie przedniej lub tylnej tablicy rejestracyjnej oraz zastosowanie w różnych sytuacjach – w tunelach, na wiaduktach lub na placach budowy. W tym celu można przymocować kompaktowe elementy systemu do wielu uchwytów – masztów, wysięgników, a nawet obudów ulicznych do stacjonarnego pomiaru prędkości. Dzięki funkcji Plug-and-play wszystkich elementów funkcyjnych, system POLISCAN SECO można nie tylko szybko uruchomić, ale także wykorzystać w wielu miejscach odpowiednio do potrzeb.

Wysoki stopień bezpieczeństwa danych

Przesyłanie danych pomiarowych do centralnego serwera odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego połączenia VPN. W tym celu używany jest specjalny, chroniony format plików. System POLISCAN SECO zapisuje tylko dane dotyczące ustalonych wykroczeń. Pozostałe pomiary są niezwłocznie usuwane. Wszystkie dane zarejestrowanych uczestników ruchu drogowego są szyfrowane za pomocą opracowanej przez nas metody. Gwarantuje to wysoki stopień integralności i bezpieczeństwa danych.

Osoba do kontaktu

Łukasz Majchrzak

Area Sales Manager (Technika ruchu drogowego)

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach i usługach?

lub skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem:
+48 694 707 825


Oddziały dystrybucyjne na całym świecie


 
  • Wysokie wskaźniki rejestracji dzięki automatycznemu odczytowi numerów rejestracyjnych, sterowanemu przy użyciu technologii LIDAR
  • Precyzyjne wyniki pomiaru przy zastosowaniu technologii GPS
  • Dokumentacja w oparciu o tablicę rejestracyjną, zdjęcie kierowcy lub film
  • Funkcja Plug-and-play umożliwiająca szybką i elastyczną instalację
  • Wysoki stopień bezpieczeństwa danych

 
 
 

Dostępne tylko w języku angielskim:

application/pdf / 4 MB

 
 


socialsharing