Cele dotyczące jakości i ochrony środowiska

Cele dotyczące jakości i ochrony środowiska to nadrzędne wymagania, które są uwzględniane na etapie procesów, produkcji i świadczenia usług. Cele te są określane przez kierownictwo dla wszystkich działów i grup w ramach Planowania Strategicznego oraz oceniane wewnętrznie podczas oceny dokonywanej przez kadrę zarządzającą i regularnie przeprowadzanych audytów.

Cele dotyczące jakości

Cele dotyczące jakości wynikają z naszej polityki w zakresie jakości, wymagań klientów, sytuacji rynkowej i wymagań wewnętrznych.

Do wymagań związanych z naszą polityką jakości należą:

 • zwiększenie zadowolenia klientów
 • rozwój systemów i produktów
 • podnoszenie jakości produktów i usług
 • nieustanne udoskonalanie
 • zwiększenie zadowolenia pracowników
 • zwiększenie wartości przedsiębiorstwa
 • uproszczenie przebiegu procesów

Cele dotyczące ochrony środowiska

Cele dotyczące ochrony środowiska wynikają z naszych zobowiązań i wymagań prawnych, wymagań wewnętrznych i wymagań naszych klientów. Pozwalają one uniknąć lub ograniczyć do minimum negatywne skutki dla środowiska naturalnego. Do celów strategicznych należy przede wszystkim zrównoważony rozwój. Staramy się, aby nasi klienci i dostawcy wiedzieli, że mogą na nas polegać w takich dziedzinach, jak zrównoważony rozwój, rozwój chroniący zasoby, produkcja i recykling naszych produktów.

Do wymagań związanych z naszą polityką ochrony środowiska należą:

 • odpowiedzialne obchodzenie się z zasobami naturalnymi, uwzględniające brak szkodliwości dla środowiska w całym cyklu życia produktu
 • oszczędzanie energii i materiałów w codziennej pracy biurowej i podczas produkcji
 • dokonywanie wyboru dostarczanych produktów pod kątem ich wpływu na środowisko i innych aspektów zrównoważonego rozwoju
 • usuwanie odpadów zgodnie z zasadą unikania zanieczyszczenia, ponownego przetwarzania surowców, ponownego wykorzystania, recyklingu i prawidłowego odzysku.

VITRONIC Machine Vision
Polska Sp. z .o.o.


Plac Wolności 6
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Polska

  +48 77 481 00 03
+48 77 472 50 06

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych
rozwiązaniach i usługach?

  Skontaktuj się z nami
  Oddziały dystrybucyjne na całym świecie
socialsharing