System zarządzania

Zintegrowany, ukierunkowany na procesy system zarządzania

Nasi klienci mają wysokie wymagania dotyczące jakości i standardów ochrony środowiska naszych produktów i usług. Stawiamy czoła temu wyzwaniu zarówno na płaszczyźnie lokalnej, jak i globalnej. W tym celu firma VITRONIC wprowadziła zintegrowany, ukierunkowany na procesy system zarządzania. Certyfikat naszego systemu zarządzania jakością wg normy DIN EN ISO 9001 to potwierdzenie, że stale ulepszamy i rozwijamy nasz zintegrowany system zarządzania oraz wszystkie procesy. Oceniamy, że nasz zakład i nasze produkty mają bardzo niewielki wpływ na środowisko. Mimo to od momentu powstania inicjatywy zrównoważonego rozwoju Blue Competence związku VDMA (związek niemieckich producentów maszyn i urządzeń) jesteśmy jej członkiem i wprowadziliśmy system zarządzania środowiskiem, który jest zgodny z założeniami tej inicjatywy i normą ochrony środowiska DIN EN ISO 14001.

Przestrzegamy tych surowych wymagań na etapie opracowywania i aktualizowania produktów.

Kultywowane wartości odzwierciadlają nasz stosunek do klientów, dostawców i współpracowników i wyznaczają kierunek stałego udoskonalania procesów.

Nasze działania znajdują zaś odzwierciedlenie w procesach i są realizowane zgodnie z dokumentacją procesów. Zarządzanie procesami i cykle życia poszczególnych procesów obejmują kontrole wydajności procesów przy użyciu odpowiednich wskaźników, które w razie potrzeby mogą być mierzone dla każdego zadania. Stanowią one źródło informacji i punkt wyjścia stałego ulepszania procesów.

VITRONIC Machine Vision
Polska Sp. z .o.o.


Plac Wolności 6
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Polska

  +48 77 481 00 03
+48 77 472 50 06

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych
rozwiązaniach i usługach?

  Skontaktuj się z nami
  Oddziały dystrybucyjne na całym świecie
socialsharing