Zaangażowanie społeczne

Realizując wiele projektów wspierających, firma VITRONIC od wielu lat dąży do zainteresowania młodych ludzi zawodami technicznymi i zapewnienia sukcesu przedsiębiorstwa – także w przyszłości, w Niemczech i na całym świecie – przez zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry.

MIEJSCY ROWERZYŚCI 2016 – VITRONIC na pierwszym miejscu

W akcji MIEJSCY ROWERZYŚCI, trwającej w Wiesbaden od 18 czerwca do 8 lipca 2016 r., firma VITRONIC osiągnęła wspaniałe rezultaty.
22 aktywnych rowerzystów VITRONIC przejechało łącznie 4777 kilometrów, wstrzymując tym samym emisję 678,4 kg CO2. Spośród grup biorących udział w tym przedsięwzięciu rowerzyści VITRONIC zdobyli pierwsze miejsce jako zespół, który przejechał najwięcej kilometrów.

Wiesbaden angażuje! 2016 – rok pozytywnie zrealizowanych pomysłów!

Od 1 do 8 lipca 2016 r. trwały dni projektu „Wiesbaden angażuje!”. W tym roku na terenie całego miasta wdrożonych zostało około 140 projektów, w których wzięło udział ponad 1600 uczestników ze 135 organizacji. Naszym partnerem projektu była Szkoła Podstawowa Schelmengraben. Na terenie szkoły 10 pilnych pomocników VITRONIC, wraz z uczniami i nauczycielami, pod przewodnictwem Zakładu Urządzania i Utrzymania Terenów Zielonych, zaaranżowało w szkolnych klasach dwie strefy zieleni.

VITRONIC pomaga uchodźcom, wspierając inicjatywę Izby Przemysłowo-Handlowej

Izba Przemysłowo-Handlowa w Wiesbaden, organizując Patenbörse für Flüchtlinge und Unternehmen 2015, rozpoczęła unikalny na skalę kraju projekt integracyjny dla uchodźców i przedsiębiorstw. Firma VITRONIC, jako jedna z około 40 przedsiębiorstw, wsparła projekt finansowo, a także zaoferowała dwóm uchodźcom konkretne wsparcie w integracji. Celem tego projektu było otwarcie nowych perspektyw zawodowych szczególnie dla ludzi w przedziale wiekowym 18–25 lat, ponieważ do tej pory nie pojawiły się dla nich odpowiednie oferty ani środki. Po przejściu przez uczestników projektu intensywnego kursu nauki języka, firma VITRONIC zawarła z Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego i Gospodarczego Hesji umowę o staż dla dwóch uchodźców. Zorganizowana została faza przejściowa ze szkoleniem w zakresie poszukiwania pracy, która przygotowała uczestników do rozpoczęcia kształcenia.
Cały projekt zakończył się po dziesięciu miesiącach przyznaniem certyfikatów 16 uczestnikom. Firma VITRONIC z jednej strony wzięła udział w finansowaniu projektu integracyjnego, a z drugiej strony udostępniła także miejsca dla stażystów.

Wspieranie dawców szpiku kostnego i komórek macierzystych

VITRONIC wspiera swoich pracowników, którzy angażują się społecznie jako dawcy. Przedsiębiorstwo daje wolne każdemu pracownikowi na czas przed i po pobraniu szpiku lub komórek macierzystych. Tym samym VITRONIC wspiera dawców ratujących życie.

Zwiedzanie zakładu i wykłady w szkołach

Na zaproszenie nasi inżynierowie prowadzą wykłady w szkołach w Wiesbaden i udzielają informacji na temat kształcenia, perspektyw zawodowych oraz przedsiębiorstwa.

System przetwarzania obrazu dla szkół zawodowych

VITRONIC wspiera szkolenie zawodowe w Wiesbaden, oferując sprzęt do przetwarzania obrazu firmy VITRONIC, umożliwiający wykrywanie położenia i kontrolę jakości części. System ten jest stosowany w laboratorium automatyki działu techniki energetycznej i automatyzacji procesów.

Dzień dla dziewcząt i dzień dla chłopców

W regularnych odstępach czasu VITRONIC umożliwia uczniom od 10 do 16 roku życia poznanie codziennej pracy przedsiębiorstwa. Uczniowie mogą osobiście zapoznać się z przetwarzaniem obrazu, mierząc w czasie rzeczywistym prędkość, mierząc trójwymiarowo obiekty, a także montować i lutować urządzenia oraz budować i testować kamery dla firm kurierskich.

Nagroda szkolna Leonardo

Od czasu powstania konkursu szkolnego „Leonardo Schul-Award”, którego inicjatorem była Fundacja Wiesbaden, firma VITRONIC jest patronem kategorii „Technologia”. W ramach tego konkursu uczniowie klas 8–12, podczas pozalekcyjnej pracy grupowej – wspierani często przez zaangażowanych nauczycieli – opracowują wybrany przez siebie temat. Mogą to być zarówno prace teoretyczne, jak i praktyczne. Muszą jednak wykraczać poza standardową wiedzę szkolną. Autorzy trzech najlepszych prac są nagradzani podczas uroczystej gali w domu kultury w Wiesbaden i otrzymują certyfikaty oraz wysokie nagrody pieniężne dla grupy i szkoły. Zespoły uczniowskie rywalizują o nagrodę w ośmiu kategoriach – jedną z nich jest technologia.

Wyjazdy na targi

Od wielu lat firma VITRONIC umożliwia młodym ludziom, którzy niebawem ukończą naukę w szkole, uzyskanie informacji na targach branżowych. Pierwszy raz miało to miejsce w ramach inicjatywy związku VDMA Robotyka + Automatyka oraz inicjatywy izby przemysłowo-handlowej. VITRONIC wysyła jednego z inżynierów, który towarzyszy uczniom w podróży i jest osobą odpowiedzialną za kontakt na miejscu. Do odwiedzanych targów należą Automatica w Monachium czy CeMAT w Hanowerze.

Moduły robotyczne dla uczniów

Szkoły w Wiesbaden od 2003 roku korzystają z modułów robotycznych, których sponsorem jest VITRONIC. Od piątej klasy młodzież uczy się programowania robotów. Zgodnie z informacjami otrzymanymi ze szkół, tą tematyką zainteresowane są również dziewczęta.

Praktyki dla uczniów

VITRONIC oferuje praktyki dla uczniów zawodów technicznych i ekonomicznych.

VITRONIC Machine Vision
Polska Sp. z .o.o.


Plac Wolności 6
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Polska

  +48 77 481 00 03
+48 77 472 50 06

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych
rozwiązaniach i usługach?

  Skontaktuj się z nami
  Oddziały dystrybucyjne na całym świecie
socialsharing