Nasze wartości

U podstaw naszych wartości stoją:

Ukierunkowanie na klienta:

Myślenie i działanie są ukierunkowane na to, aby przy użyciu najnowocześniejszych systemów do przemysłowego przetwarzania obrazu i opartych na nich usługach pomóc naszym klientom w odniesieniu sukcesu. W tym celu uwzględniamy wymagania naszych klientów i dbamy o to, aby rozwiązania systemowe i produkty optymalnie je spełniały. Relacje z klientami i dostawcami są oparte na zasadzie partnerstwa.

Innowacyjność:

Nasze innowacyjne idee pozwalają klientom uzyskać technologiczną przewagę nad konkurencją. Dzięki naszym produktom, środkom produkcji, procesom i formom organizacji wchodzimy na nowe, potencjalne rynki zbytu i odróżniamy się od konkurencji. Kreatywność w połączeniu z przedsiębiorczością umożliwia uzyskanie dominującej pozycji w zakresie technologii.

Konsekwentne dążenie do celu:

Działanie ukierunkowane na cel, połączone ze świadomością kosztów i zorientowaniem na osiąganie zysków umożliwia nam trwały, zdrowy i kontrolowany wzrost. Konsekwentna praca i dążenie do osiągnięcia celów w dłuższej perspektywie zapewniają trwanie i niezależność naszego przedsiębiorstwa. Tym samym jesteśmy długoletnim niezawodnym partnerem dla naszych klientów.

Ukierunkowanie na pracowników:

Podstawą doskonałych wyników w pracy są kwalifikacje i motywacja oraz stałe wspieranie tych dwóch czynników. Stały rozwój wiedzy i kompetencji, zakładający długoterminowe zatrudnienie pracowników, zbudowany jest na sprawiedliwych i opartych na zaufaniu relacjach. Aktywne uczestnictwo w procesach decyzyjnych wzmacnia poczucie przynależności pracowników. Zwiększa identyfikację z przedsiębiorstwem i pozwala szerzej spojrzeć na wspólne cele, niezależnie od hierarchii i granic poszczególnych procesów. Odpowiedzialność społeczna oznacza dla nas również dbanie o długoterminowe zagwarantowanie miejsc pracy.

Jakość:

Jakość naszych produktów i usług jest niezbędnym warunkiem zadowolenia naszych klientów. Każdy pracownik odpowiada za jakość wyników swojej pracy i dąży do ciągłego ulepszania procesów. Zgodność z odpowiednimi standardami w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych, zarządzania jakością i ochroną środowiska jest dla nas oczywistością.

Postawa proaktywna:

Swoboda działania jest wykorzystywana do podejmowania decyzji na własną odpowiedzialność. Wspierana jest odwaga w podejmowaniu decyzji. Dlatego zrezygnowano z nadmiernego, czasochłonnego zabezpieczania procesów decyzyjnych. Jeśli ktoś jest w stanie samodzielnie rozwiązać problem, robi to bezpośrednio w miejscu, w którym problem ten wystąpił. Podstawą takiego działania jest gotowość każdego pracownika do wykonania – w razie potrzeby – innej pracy lub innego zadania, niż wcześniej zaplanowano. Prace wykraczające poza ustalone ramy są wykonywane ze szczególną dbałością.

Praca zespołowa:

Integracja, kooperacja i komunikacja w sieci tworzą ducha zespołu i dobrą atmosferę w pracy. Różnice zdań i konflikty interesów są omawiane w sposób otwarty i na zasadzie partnerskich stosunków. Zawsze dąży się do znalezienia rozwiązania, nawet jeśli stanowiska zainteresowanych osób znacznie się różnią. Wszystkie osoby biorące udział w tym procesie szanują jednak wspólnie podjęte decyzje. W przypadku działających struktur grup i zespołów, których skład zmienia się w zależności od aktualnego projektu, wymagana jest otwarta i szczera komunikacja. Struktury te są podstawą naszych wspólnych sukcesów.

Poufność:

Dzięki naszym innowacyjnym produktom klienci mogą zachować, a nawet zwiększyć swoją konkurencyjność. Niekiedy przekazują nam wiele tajemnic zakładowych. Jest dla nas rzeczą oczywistą, że wszystkie informacje, co do których nie mamy pewności, czy są publicznie dostępne, należy traktować jako absolutnie poufne – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz naszej firmy.

Brak dyskryminacji:

Jesteśmy przedsiębiorstwem zorientowanym na osiągnięcia, w którym liczą się wyniki pracy i kompetencje społeczne naszych pracowników. Dbamy o to, aby pracownicy nie byli dyskryminowani ze względu na pochodzenie, religię lub płeć itp. Takie określenia, jak „pracownik”, „klient”, „dostawca” itp. stosujemy niezależnie od płci, mając przy tym zawsze na myśli zarówno mężczyzn, jak i kobiety.

VITRONIC Machine Vision
Polska Sp. z .o.o.


Plac Wolności 6
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Polska

  +48 77 481 00 03
+48 77 472 50 06

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych
rozwiązaniach i usługach?

  Skontaktuj się z nami
  Oddziały dystrybucyjne na całym świecie
socialsharing