Niezawodna archiwizacja danych i powiązanie ich z systemem archiwizacji VIPAC ARCHIVE

Coraz większa cyfryzacja i rozwój handlu elektronicznego powodują stały przyrost danych w branży logistyki. Nasz system archiwizacji VIPAC ARCHIVE to rozwiązanie umożliwiające poradzenie sobie z zarejestrowanymi danymi i ich analizę. System archiwizacji jest elementem naszych systemów do automatycznej identyfikacji VIPAC. Automatycznie zapisuje wszystkie zarejestrowane dane, takie jak kody, zwykły tekst, wagę, objętość i zdjęcia. Wizualizacja zarchiwizowanych danych odbywa się przy użyciu VIPAC WEB. Ta internetowa aplikacja umożliwia wygodne wyświetlanie, filtrowanie i eksportowanie danych. Zapisane dane dotyczące obiektów i systemu zapewniają oprócz możliwości śledzenia także obszerne analizy statystyczne i analizy procesów, a tym samym przejrzysty i wydajny przepływ materiałów. Zdjęcia pakietów i zarejestrowane dane można następnie sprawdzić, np. w razie reklamacji.

Rozwiązanie VIPAC ARCHIVE jest dostępne w trzech poziomach rozbudowy.

VIPAC ARCHIVE to elastycznie rozbudowywany system archiwizacji. Od lokalnej pamięci masowej po rozwiązanie Big Data – różne poziomy rozbudowy można optymalnie dostosować do danych warunków i wymagań.

VIPAC ARCHIVE COMPACT automatycznie zapisuje zarejestrowane dane dotyczące paczek systemu automatycznej identyfikacji VIPAC w danej lokalizacji.

VIPAC ARCHIVE ADVANCED scala zarchiwizowane dane wszystkich systemów automatycznej identyfikacji VIPAC w danej lokalizacji. Dochodzi do tego nieograniczony czas przechowywania wszystkich zapisanych danych.

VIPAC GLOBAL ARCHIVE to idealne rozwiązanie dla międzynarodowych koncernów i przedsiębiorstw logistycznych, których procesy obejmują więcej niż jedną lokalizację. Oprogramowanie to umożliwia połączenie systemów z wszystkich lokalizacji i archiwizuje wszelkie dane dotyczące obiektów oraz skompresowane zdjęcia w globalnym systemie archiwizacji.

Osoba do kontaktu

Remigiusz Raducha

Area Sales Manager (Automatyzacja logistyki)

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach i usługach?

lub skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem:
+48 574 849 231


Oddziały dystrybucyjne na całym świecie
socialsharing