VINSPEC SOLAR

Kontrola płytek krzemowych i ogniw solarnych za pomocą rozwiązania VINSPEC SOLAR

Optyczna kontrola jakości produkcji fotowoltaicznej w znaczącym stopniu przyczynia się do zapewnienia wysokiej jakości i jednoznacznej klasyfikacji produktów. Dzięki długoletniemu doświadczeniu i wielu pomyślnie wdrożonym systemom firma VITRONIC dostarcza różne systemy kamer VINSPEC SOLAR. Jest to rozwiązanie do inspekcji dostosowane do każdego istotnego kroku produkcji. Kamery matrycowe i wierszowe o wysokiej rozdzielczości są stosowane do wykrywania optycznych kryteriów jakościowych i wadliwych miejsc na płytkach krzemowych, ogniwach i substratach cienkich warstw oraz na kompletnych modułach w zakresie mikrometrycznym. Następnie błędy te są klasyfikowane zgodnie z wymaganiami klienta. Systemy są pomyślnie stosowane do optymalizacji procesów oraz do klasyfikacji lub sortowania.

Kontrola płytek krzemowych i ogniw solarnych za pomocą rozwiązania VINSPEC SOLAR


VINSPEC SOLAR umożliwia wykonywanie kontroli podczas produkcji płytek krzemowych i ogniw solarnych – od kontroli niewielkich pęknięć, konturu, powierzchni i koloru, aż po kontrolę nadruków przednich i tylnych. Jednoznaczna klasyfikacja umożliwia zwiększenie wartości i poprawę procesów dzięki zastosowaniu systemów przetwarzania obrazu VINSPEC SOLAR. Uzyskane w ten sposób dane są następnie wykorzystywane do analizy słabych punktów. Wszystkie wartości pomiarowe można przesłać zarówno do baz danych, jak i – za pośrednictwem standardowych interfejsów – do systemów pomiarowych.

Kontrola jakości modułów solarnych za pomocą rozwiązania VINSPEC SOLAR

Jak bardzo wydajny jest Państwa proces montażowy? Skróć cykle robocze dzięki zastosowaniu naszych rozwiązań.

Nasze rozwiązania oferują następujące funkcje:

 • kontrole jakości i ustalenie położenia ogniw solarnych przed urządzenie do łączenia modułów solarnych
 • inspekcja szeregów ogniw
 • kontrola elektroluminescencji od szeregu ogniw aż po kompletny moduł solarny (layup i flasher)
 • ustalenie położenia w celu prawidłowego osadzenia puszki przyłączeniowej do lutowania łączników
 • kontrola jakości ramy modułu
 • kontrola jakości kompletnego modułu po laminowaniu

VINSPEC SOLAR sprawdza moduły cienkowarstwowe w trybie in-line przed istotnymi krokami procesu, w ich trakcie oraz po ich zakończeniu. Niezależnie od metody produkcji mogą być sprawdzane różne typy modułów. VINSPEC SOLAR to rozwiązanie służące do kontroli szkła i powłok, po zakończeniu poszczególnych procesów tworzenia powłoki i struktury oraz do końcowej kontroli i klasyfikacji. Dzięki specjalnym kontrolom, takim jako pomiar położenia nacięć, można już na samym początku uniknąć błędów. Podczas kontroli luminescencji moduły świecą, co pozwala wykryć nieaktywne lub uszkodzone obszary na module.

Niezależnie od tego, jakie zadania związane z kontrolą mają być realizowane: Gdy wymagane jest zaawansowane przetwarzanie obrazu, VITRONIC jest Twoim partnerem. Na całym świecie.

Osoba do kontaktu

Michał Żuchora

Prezes Zarządu/ President of the Board

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach i usługach?

lub skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem:
+48 77 481 00 03


Oddziały dystrybucyjne na całym świecie

Odwiedź nas na targach:

Wkrótce poinformujemy Cię ponownie o aktualnych terminach targów.


 

Kontrola płytek krzemowych

VINSPEC SOLAR sprawdza płytki krzemowe podczas produkcji pod kątem

 • mikropęknięć
 • struktury kryształów
 • właściwości geometrycznych
 • właściwości powierzchni
 • uszkodzenia krawędzi

Kontrola cienkiej warstwy

Przewody VINSPEC SOLAR w procesie wytwarzania modułów cienkowarstwowych:

 • kontrola szkła
 • kontrola powłok
 • kontrola krawędzi
 • inspekcja po wykonaniu struktury
 • kontrola jakości za pomocą elektroluminescencji
 • kontrola „back-end”

Kontrola ogniw solarnych

VINSPEC SOLAR sprawdza ogniwa solarne podczas produkcji

 • bezpośrednio po teksturowaniu ogniw
 • bezpośrednio po naniesieniu powłoki antyrefleksyjnej
 • bezpośrednio po każdym metalizowaniu/nadrukowaniu
 • w urządzeniu do testowania ogniw

Kontrola modułów solarnych

VINSPEC SOLAR sprawdza podczas produkcji modułów:

 • jakość ogniw przychodzących
 • dokładne umiejscowienie ogniw w urządzeniu do łączenia modułów solarnych
 • inspekcja za urządzeniem do łączenia modułów solarnych
 • kontrola jakości za pomocą elektroluminescencji
 • kontrola „back-end”

   
   
   

  Dostępne tylko w języku angielskim:


   
   
   

   
   


  socialsharing