VINSPEC HEALTHCARE Track & Trace zapewnia pewne oznakowywanie, identyfikowanie, śledzenie pochodzenia i kontrolowanie jakości produktów farmaceutycznych.

Wprowadzenie w wielu krajach surowych przepisów w celu zwalczania procederu podrabiania leków wymaga maksymalnego bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw podczas wytwarzania produktów farmaceutycznych. Jednym z czynników mających decydujące znaczenie dla zapewniania jakości i bezpieczeństwa jest serializacja, umożliwiająca jednoznaczne śledzenie pochodzenia produktów. Z uwagi na to konieczne jest wyposażenie produktów w dane umożliwiające śledzenie ich pochodzenia.

Aby wyświetlić animację procesu śledzenia pochodzenia produktów, należy kliknąć grafikę.
Aby wyświetlić animację procesu śledzenia pochodzenia produktów, należy kliknąć grafikę.
Track&Trace product-inspection step one
Track&Trace product-inspection step one
Track&Trace product-inspection step two
Track&Trace product-inspection step two
Track&Trace packaging
Track&Trace packaging
Track&Trace secondary packaging
Track&Trace secondary packaging
Track&Trace palletizing
Track&Trace palletizing


Opracowane przez firmę VITRONIC rozwiązanie do śledzenia produktów – należące do działu VINSPEC HEALTHCARE – umożliwia niezawodną serializację produktów farmaceutycznych. Śledzenie pochodzenia produktów jest możliwe dzięki logicznemu powiązaniu wszystkich jednostek produktów i opakowań.

Zgodnie z dyrektywą 2011/62/UE w sprawie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji, państwa członkowskie UE muszą do 2017 roku wprowadzić system ochrony przed fałszowaniem produktów farmaceutycznych. Podobne środki stosuje się w przemyśle farmaceutycznym w innych krajach, np. Firmy farmaceutyczne muszą stale spełniać wymagania polegające na opatrywaniu produktów i opakowań jednoznacznymi, możliwymi do identyfikacji numerami seryjnymi temu w przyszłości pochodzenie wyrobów farmaceutycznych będzie można śledzić od momentu ich produkcji aż po dostawę.

Rozwiązanie VINSPEC HEALTHCARE Track & Trace koduje numery seryjne, sprawdza prawidłowe umieszczenie i agreguje je dla rożnych opakowań.

Automatyczna serializacja

Rozwiązanie do śledzenia pochodzenia produktów umożliwia jednocześnie umieszczenie wymaganych danych, takich jak numer produktu, oznaczenie partii i data ważności w formie tekstu lub kodu. Gdy informacje zostaną przyporządkowane i naniesione, system sprawdza je nie tylko pod kątem kompletności, lecz także poprawności. Zapisane wymagane dane pozwalają na rozpoznanie i odrzucenie produktów zawierających nieprawidłowe kody.

Pełne śledzenie pochodzenia przy użyciu agregacji

Za pomocą rozwiązań kontrolnych do śledzenia pochodzenia produktów VINSPEC HEALTHCARE możliwe jest kodowanie, nanoszenie , kontrolowanie i rejestrowanie numerów seryjnych dla każdego produktu, dla wszystkich dalszych etapów pakowania, przez opakowania zbiorcze aż po kompletne palety wysyłkowe. Dane wszystkich opakowań trafiają do centralnej bazy danych linii produkcyjnej i są tam powiązane logicznie. Dzięki tego rodzaju agregacji wystarczy jedno kliknięcie, aby precyzyjnie prześledzić pełną historię produktu u producenta. Wszystkie zebrane i zagregowane dane są przesyłane do istniejących systemów MES lub ERP. Umożliwia to szybkie spełnienie wymagań wynikających z przepisów prawa oraz wykonanie analiz, raportów i zoptymalizowanie procesów.

Kontrola jakości

Systemy do śledzenia pochodzenia produktów VINSPEC HEALTHCARE zapewniają nie tylko o agregację i pełne śledzenie wyrobów farmaceutycznych. W fazie produkcji i pakowania można w tym samym czasie wykonywać kontrole jakości. Dodatkowa kontrola optyczna konturów, powierzchni i wymiarów oraz wykrywanie uszkodzeń opakowań zbiorczych są możliwe w trybie inline oraz z dużą przepustowością.

Osoba do kontaktu

Remigiusz Raducha

Area Sales Manager (Automatyzacja logistyki)

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach i usługach?

lub skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem:
+48 574 849 231


Oddziały dystrybucyjne na całym świecie


 

 
 
 

Dostępne tylko w języku angielskim:

Whitepaper - Integrating Track & Trace Solutions into Existing Pharmaceutical Packaging Lines
application/pdf / 2 MB
Whitepaper - Integrating Track & Trace Solutions into Existing Pharmaceutical Packaging Lines

 
 
 
  • Międzynarodowa sieć sprzedaży i oferta serwisowa
  • Ponad 30-letnie doświadczenie w dziedzinie przemysłowego przetwarzania obrazu
  • VITRONIC oferuje kompletne systemy, indywidualne pojedyncze rozwiązania oraz standardowe produkty
  • Gdy wymagania się zwiększą, systemy VITRONIC można łatwo i szybko rozbudować dzięki modułowej konstrukcji
  • Sprzęt i oprogramowanie od jednego dostawcy
  • Realizacja nawet dużych projektów międzynarodowych
  • Długoletnie doświadczenie w zakresie złożonych projektów i trudnych zadań związanych z kontrolą
  • Integracja na miejscu z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb i wsparcie podczas uruchamiania aż po wewnętrzne zatwierdzenie

 
 


socialsharing