Automatyka przemysłowa i logistyczna

 

Oferowane nowoczesne systemy przetwarzania obrazu umożliwiają wydajną automatyzację oraz efektywny i płynny przepływ towarów. Najnowsze technologie pomagają zoptymalizować procesy, znacznie zredukować koszty i zwiększyć wydajność.

Wspólnie z klientami pracujemy nad zoptymalizowaniem jakości i rentowności produkcji przemysłowej. Nasze systemy przetwarzania obrazu rejestrują i mierzą w dwóch lub trzech wymiarach, sprawdzają jakość, kontrolują procesy produkcyjne i umożliwiają zautomatyzowaną obsługę. Dostarczamy systemy przetwarzania obrazu stosowane w wielu różnych branżach – od przemysłu motoryzacyjnego przez produkcję ogniw solarnych aż po przemysł farmaceutyczny.

Nasi klienci działający w takich branżach, jak przepływ materiałów, logistyka przesyłek i handel wysyłkowy dążą do zoptymalizowania procesów logistycznych. Taki profil działalności wymaga automatycznego rejestrowania danych dotyczących produktów, paczek i klientów. W tym celu wymagana jest identyfikacja adresów, kodów kreskowych, kodów 2D i kodów charakterystycznych dla klienta, jak i wykonywanie pomiarów objętości online i ważenie przesyłek. Za pomocą tych danych nasi klienci optymalizują wewnątrzzakładowe procesy sortowania, składowania i dystrybucji.


 
 
 

 
 

VINSPEC HEALTHCARE

VINSPEC healthcare is a GAMP-compliant machine vision solution for medical inspection

VINSPEC HEALTHCARE to rozwiązanie do przetwarzania obrazów zgodne z wytycznymi GAMP, umożliwiające przeprowadzenie kontroli medycznej, takiej jak automatyczna identyfikacja, kontrola fiolek, kontrole konturów i wymiarów, kontrole jakości, kontrole montażu i rozwiązania 3D Robot Vision zgodnie z wymaganiami klientów.

Systemy odczytu w logistyce

Camera-based auto-id system VIPAC

System wizyjny do automatycznej identyfikacji VIPAC może być zintegrowany z istniejącymi urządzeniami przenośnikowymi, cechuje się modułową budową i odczytuje kody oraz rozpoznaje tekst na maksymalnie sześciu bokach. System oferuje – oprócz najwyższych wskaźników odczytu i maksymalnej przepustowości – możliwość bezpośredniego wyświetlania i zapisywania wyników odczytu oraz obrazów.

Skaner ciała 3D VITUS

3D body scanner VITUS bodyscan

Skaner ciała 3D VITUS precyzyjnie rejestruje dane antropometryczne i mierzy kręgosłup oraz całe ludzkie ciało automatycznie w ciągu ok. 10 sekund. Podczas tego procesu nie jest wykorzystywany żaden rodzaj promieniowania.


socialsharing