16.12.2020

Symbol Nowoczesnych Technologii 2020 dla VITRONIC Machine Vision Polska sp. z o.o.

Michał Żuchora, Prezes VITRONIC Machine Vision Polska otrzymał z rąk Jakuba Lisieckiego, Redaktora Naczelnego „Monitora Biznesu” i „Monitora Rynkowego” nagrodę Symbol Nowoczesnych Technologii 2020. Wręczenie nagrody, w którym uczestniczyli także Łukasz Majchrzak, Area Sales Manager, oraz Szymon Zamszyn, Technical Manager, miało miejsce w warszawskiej siedzibie VITRONIC Machine Vision Polska. 

Symbol to wyraz uznania dla osiągnięć w dziedzinie nowoczesnych technologii, przyznawany przez Redakcję „Monitora Biznesu”, niezależny dodatek do „Rzeczpospolitej” oraz Redakcję „Monitora Rynkowego”, niezależny dodatek do „Dziennika Gazety Prawnej”. 

„Dla naszej firmy, naszych pracowników oraz całej grupy VITRONIC jest to olbrzymi zaszczyt i docenienie naszych dotychczasowych działań, produktów i projektów wykonanych dla klientów w nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej” – podsumował nagrodę Michał Żuchora. 

Modern Technologies Symbol 2020 for VITRONIC Machine Vision Polska sp.z o.o.  

 

Michał Żuchora, CEO VITRONIC Machine Vision Poland, received the award of Modern Technologies Symbol 2020 from Jakub Lisiecki, the Chief of "Monitor Biznesu" and "Monitor Rynkowy". The award was presented at the Warsaw headquarters of VITRONIC Machine Vision Poland. The ceremony was also attended by Łukasz Majchrzak, Area Sales Manager, and Szymon Zamszyn, Technical Manager. 

The symbol is an expression of recognition for achievements in the field of modern technologies, awarded by the "Monitor Biznesu", an independent supplement to "Rzeczpospolita" and the "Monitor Rynkowy", an independent supplement to the "Dziennik Gazeta Prawna" – most popular economic media in Poland.  

“For our company, our employees and the entire VITRONIC GROUP, it is a great honor and appreciation of our activities, products and projects made for customers not only in Poland, but also throughout Central and Eastern Europe” - said Michał Żuchora. socialsharing